Bouwen voor elkaar

In het Heroes2c project maken de partners ook voor concrete scheepsonderdelen gebruik van elkaars ervaring en vaardigheden. Ze bouwen vanuit hun eigen sterktes scheepsonderdelen voor de partnerschepen.

De Steenschuit bouwt de houten reddingssloepen voor de Medway Queen.
De Medway Queen bouwt de schoorsteen van de New Belgica.

Britse team bouwt reddingssloepen voor de New Belgica

In oktober 2012 kwam een ploeg van de New Belgica naar het atelier van de Medway Queen om leerlingen uit te leggen hoe ze de reddingssloepen voor de New Belgica moesten bouwen. Na een week intensieve opleiding waren de Britse leerlingen goed aan de slag om hun eerste sloep te bouwen.

Created by Pixular