De mensen in het project

Heroes2c gebruikt de restauratie en reconstructie van historische schepen als opstap om de sociale inclusie van kansengroepen te verbeteren. Door de uitwisseling van alle mensen die bij de bouw van het maritieme erfgoed betrokken zijn, willen we de integratie in de arbeidsmarkt van cursisten uit de kansengroepen, zo optimaal mogelijk laten verlopen. De uitwisseling gebeurt op verschillende niveaus:

Instructeurs en lesgevers

Voor instructeurs en lesgevers creëren we een uitwisseling met verschillende doelstellingen:

  • Uitwisseling van verschillende constructietechnieken die voor deze professionele medewerkers een leermoment betekenen en hen kunnen inspireren om deze technieken, of onderdelen ervan, in te passen in hun eigen specifieke bouwproject.
  • Uitwisseling van methodologie voor lesgevers om cursisten uit de kansengroepen te motiveren. Zo willen we elke cursist optimaal begeleiden en zo veel mogelijk handvatten aanreiken om zich na de opleiding met succes een plaats in de arbeidsmarkt te veroveren.

Nieuwe vaardigheden voor het Franse projectteam

Het projectteam van de Jean Bart is grootschalige schrijnwerkerij gewoon. Dikwijls werken ze met traditionele technieken en materialen. Maar ze staan ook open voor nieuwe methodes in de constructie van schepen. Een driedaags bezoek aan de werf van de New Belgica bood hen de opportuniteit om kennis te maken met die nieuwe technieken. De ribben van de New Belgica worden gemaakt van stroken gelamineerd hout, die nauwlettend op een gecontroleerde temperatuur worden gehouden. Met hedendaagse technieken helpen bij de constructie van enorme houten stukken, dat was een nieuwe en verfrissende ervaring voor het Franse team.

Cursisten

Voor een succesvolle integratie in de arbeidsmarkt moeten cursisten niet alleen hun technische kennis opdoen, ze moeten ook over een bredere waaier aan vaardigheden beschikken waardoor ze zich vlot in een bedrijf en werkomgeving kunnen integreren. Het aanleren van verschillende bouwtechnieken zorgt voor een ruimere vaktechnische kennis. Door cursisten de kans te geven effectief mee te lopen op de andere opleidingswerven, ontwikkelen ze tal van vaardigheden die hun pad naar de arbeidsmarkt mee effenen. Ze maken kennis met een nieuwe levens- en werkcultuur, leren omgaan met minder vertrouwde situaties en teams en ze ontwikkelen een minimum aan taalvaardigheden.

Created by Pixular