De Steenschuit

De Steenschuit linkt langdurig werkzoekenden aan een brede interesse in maritiem erfgoed, scheepsherstellingen en -bouwtechnieken. De Steenschuit en de VDAB sloegen de handen in elkaar en bouwden een opleidingsproject uit waar laaggeschoolde werkzoekenden technieken en werkattitudes aanleren. Cursisten zijn door de bouw of renovatie van schepen vaak opnieuw gemotiveerd verdere en duurzame tewerkstelling te bekomen.

De Steenschuit is door de VDAB erkend als opleiding klassieke scheepsbouw. De inspanningen van De Steenschuit zijn gericht naar werkzoekenden met een aanwijsbaar grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Onder vakkundige begeleiding wordt hen vaardigheden aangeleerd zoals hout en -metaalbewerking en schilderen, zodat ook zij een plaats kunnen vinden in het reguliere arbeidscircuit.

De Steenschuit opereert ook binnen een Europese dimensie. Dankzij het Heroes2c project ontstaat er een uitwisseling van kennis en vaardigheden rond het bouwen van klassieke schepen. Dankzij dit unieke samenwerkingsproject krijgen mensen nieuwe kansen en worden klassieke technieken bewaard.

Website
www.steenschuit.be

Created by Pixular