Le Jean Bart

Jean Bart was een der grootste boekaniers van Lodewijk XIV, en dus is het gepast dat zijn naam geschonken werd aan een voorbeeld op ware grootte van een 17de-eeuws oorlogsschip van topklasse, dat de publiekstrekker zal zijn van een actief museum en amusementspark te Grevelingen bij Duinkerke. Toen de Zonnekoning in 1661 de troon besteeg, bestond de Franse zeemacht uit slechts acht deugdelijke schepen, maar tegen 1677 was dit onder leiding van zijn briljante minister Jean-Baptiste Colbert tot 270 gestegen, en Frankrijk was een grote zeemacht geworden.

In 1985 ontdekte Christian Cardin nabij Saint-Vaast-la-Hougue de wrakken van zes koninklijke schepen — een vondst die hem inspireerde om het pretpark te bouwen en de Association Tourville te lanceren, met als doel een van Lodewijks schepen te herscheppen.

Het eerste probleem van de Association was dat scheepsbouw toentertijd grotendeels op mondelinge overlevering was gebaseerd en er geen gedetailleerde plannen van een 17de-eeuws oorlogsschip bewaard zijn. De recente ontdekking van 50 tekeningen in L’Album de Colbert, een document uit 1670, toont elke stap in de bouw van een eersteklas, 57 m lang schip met 84 kanonnen. Deze tekeningen werden de blauwdruk voor de Jean Bart.

www.tourville.asso.be

Created by Pixular