Heroes2c

De Steenschuit in Vlaanderen, Medway Queen Preservation Society in de UK en Association Tourville in Frankrijk zijn drie onafhankelijke organisaties die zich specialiseren in het heropbouwen van schepen die tot het maritieme culturele erfgoed (van die regio’s of landen) behoren. Samen met de VDAB stapten ze in het Heroes2c - project dat deel uitmaakt van het Interreg IVa 2 Seas programma. Het partnerschap concentreert zich op de reconstructie van schepen als middel om sociale inclusie van kansengroepen te verbeteren en het maritieme erfgoed beter bekend te maken bij een breder publiek.

Het Heroes2c - project, waarvan het Britse Medway Queen Preservation Society de hoofdpartner en algemene promotor is, wordt gebouwd op drie peilers waar de partnerorganisaties de komende drie jaar willen aan werken:

  • Sociale inclusie van kansengroepen bevorderen via specifieke trainingsmogelijkheden.
  • Aandacht vestigen bij een ruimer publiek op de reconstructie van de schepen en de bijdrage ervan voor het behoud van het maritiem erfgoed.
  • Ontsluiten van het cultureel erfgoed door het uitbouwen van bezoekerscentra die zowel een functie als museum als die van een actuele scheepswerf vervullen.
  • Bijdragen aan een bredere bekendmaking van de inspanningen die de Europese Commissie levert om interregionale samenwerkingsverbanden tot stand te brengen via een financiering uit het Europese Regionale Fonds voor Ontwikkeling.

Created by Pixular