Partners

De Steenschuit in Vlaanderen, Medway Queen Preservation Society in de UK en Association Tourville in Frankrijk zijn drie onafhankelijke organisaties die zich specialiseren in het heropbouwen van schepen die tot het maritieme culturele erfgoed (van die regio’s of landen) behoren. Samen met de VDAB stapten ze in het Heroes2c-project dat deel uitmaakt van het Interreg IVa 2 Seas programma.

Created by Pixular